BİLGİ

KVKK WEB SİTESİ ÇEREZ FAALİYETLERİ HAKKINDA

ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA WEB SİTESİ ÇEREZ FAALİYETLERİ
 
ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.ye (“Şirket”) ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Şirket tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir.
 
Bu politika, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve tedarikçilerimiz dahil  www.pcoyonetimi.com internet sitesini ziyaret eden ve/veya site üzerinden işlem gerçekleştiren tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.
 
Belirtmek isteriz ki, Şirket, web sitesinde kullanmış olduğu çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini ve fonksiyonlarını değiştirebilir, yeni bir çerez ekleyebilir. Kısacası, Şirket gerektiğinde Çerez Politikalarını güncelleyebilmektedir. Kullanıcılar, web sitemizi ziyaret ederek Politikanın güncel haline ulaşabilirler.
 
 1. Çerez Nedir?
 
Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza gönderilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Web sitesi için bir bellek görevi görmektedir. Çerezler bir virüs değildir. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.
 
 1. Çerez Türleri
Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.
           
 1. Çerezlerin Kullanım Amaçları
Şirket, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.
 
 • Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. Bu çerezlerin işlenmemesi halinde web sitesi gerektiği gibi çalışmaz.Dolayısıyla zorunlu olması sebebiyle ziyaretçinin rızasına bağlı değildir.
 • İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
 • Performansa Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına (Örneğin web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin bilgileri içermektedir.
 • Reklam Amaçlı Kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.
 
 1. Çerez Aracılığı ile Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 
Çerez aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir;
 • Ziyaretlerini bir sonraki ziyaretinizde bilgilerinizin hatırlanmasını sağlayarak zaman kazandırmak
 • Çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek,
 • Ziyaretçilerin tercih ve ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş hizmet sunabilmek,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 
 1. Çerez Aracılığı ile Toplanan Kişisel Verilerinizin Hukuki Sebebi
 
Şirket, çerezler aracılığı ile toplanan kişisel verilerinizi, şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek, web sitesinin yenilenmesi ve etkinliğinin arttırılması kapsamında meşru menfaatleri açısından zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir.
 
 1. Çerez Aracılığı ile Toplanan Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
 
Toplanan kişisel verileriniz; aydınlatma metnimizde belirtmiş olduğumuz amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kanuna uygun şekilde aktarılmaktadır.
 
 1. Web Sitemizde Kullanılan Çerezler
 
Web Sitemizde şu çerezler kullanılmaktadır; Google Analytcs ( Analitik Çerezler (Performans Çerezleri) ve Google Re-Marketing  ( Hedefleme/Reklam Çerezleri )
 1. Çerezleri Reddetme ve Silme
Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.
 
Çerezlere dair tercihlerinizi güncellemek için:
 
 Ayarlar (YAZILIMCI BUNUN AYARINI YAPMALI TIKLANDIĞINDA OTOMATİK OLARAK YÖNLENDİRMELİ)
 
 1. Yetkili Hizmet Sağlayıcılar
Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.
 
 1.  Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi FOLKART TOWERS B KULE ADALET MH. MANAS BLV. NO:39/3408 BAYRAKLI/İZMIR  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
 
Ayrıca Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:
   
 
 
YUKARI