BİLGİ

KVKK HAKKINDA AYDINLATMA METİNLERİ

ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ
 
ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
            Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları, nasıl korunduğu ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
            1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FOLKART TOWERS B KULE ADALET MH. MANAS BLV. NO:39/3408 BAYRAKLI/İZMIR adresinde mukim 3801137353 vergi numaralı ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
            2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 
Şirketimiz tarafından açık rızanız ile işlenen kişisel verileriniz, tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirilmesine ilişkin süreçler, şirket içi operasyon güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iş başvurusu ve idari işler uygulamaları için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.
 
Ayrıca şirketimizin internet sitesini kullanmaktasınız. İnternet sitesinde yer alan ‘’ Ücretsiz Dene’’  ve  ‘’Giriş Yap’’  kısımları yer almaktadır.
 
  • Web Sitemiz üzerinden ‘’Ücretsiz Dene’’ kısmını kullanarak kullanıcı kaydı oluşturup 1 hafta ücretsiz üyelik oluşturmaktasınız.  Ücretsiz olarak yazılım programımızı kullanmış olduğunuz süreç içerisinde sizleri potansiyel müşterimiz olarak kabul ederek tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır.
 
Bu kapsamda detaylı bilgi almak web sitemizde yer alan ‘’ KVKK kapsamında Potansiyel Müşteri Adaylarımıza Yönelik Aydınlatma Metni‘’ mizi ziyaret edebilirsiniz.
 
  • Web Sitemiz üzerinden ‘’ Giriş Yap ’’ kısmını kullanarak ‘’ Firma Girişi ‘’ ;  ‘’Personel Girişi’’ yahut ‘’Müşteri Girişi’’ ni ile yazılım programımızı kullanabilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz her bir panel girişinin erişimi farklı olup farklı bilgileri de barındırmaktadır. Bu hususları detaylandıracak olur isek;
 
  1. FİRMA GİRİŞİ : Bu paneli sadece yazılımı satın alan firma kullanmakla beraber kendisinin belirlemiş olduğu e-posta adresi ve parola ile giriş yapabilmektedir. Bu kapsamda firma özetle ; müşterilerine kayıt açabilir, müşteri ile daha hızlı iletişim kurmak adına çağrı taleplerini cevaplayabilir, finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi adına müşterilerinin banka bilgileri sisteme girebilir, müşterilerine daha öncesinde hangi hizmetlerinin sunulduğunu ve analiz raporlarını görebilir, teklif formları sunabilir, bünyesinde çalıştırmış olduğu personelin ilgili evraklarını sisteme yükleyebilir ve personelin sunmuş olduğu günlük raporları görebilmektedir. Firma bahsetmiş olduğumuz tüm iş ve işlemleri yapabilmek adına işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanılmakta ve bu kullanımın ardından derhal imha edilmektedir.
 
Bu kapsamda detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan ‘’ KVKK kapsamında Müşterilere Yönelik Aydınlatma Metni ‘’ mizi ziyaret edebilirsiniz.
 
  1. PERSONEL GİRİŞİ : Bu paneli sadece yazılımı satın alan firmanın ilgili personeli kullanmakla beraber kendisinin belirlemiş olduğu e-posta adresi ve parola ile giriş yapabilmektedir. Dolayısıyla her bir personelin erişim yetkisi kendisinin görevi dahilinde sınırlıdır. İlgili personel bu panelde sadece müşterilerine ait rapor oluşturmaktadır. Bu süre içerisinde işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:
 
1- Kimlik Verisi (Ad- Soyad, İmza, ) (Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi) (Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşterilerin Talebine Yönelik Geri Dönüşler Amacıyla)
 
2-İletişim Verileri (Telefon Numarası, E-mail Adresi) (İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, ,Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşterilerin Talebine Yönelik Geri Dönüşler Amacıyla)
 
  1. MÜŞTERİ GİRİŞİ : Bu paneli sadece yazılımı satın alan firmanın ilgili müşterileri kullanmakla beraber müşteri kendisinin belirlemiş olduğu e-posta adresi ve parola ile giriş yapabilmektedir. Yazılım firması her bir müşterisi için ayrı bir kullanıcı adı belirlemiştir. Bu kapsamda müşteriler sadece kendisi ile ilgili olan ekranı görebilmektedir. Müşteri, kendisine tanımlanmış olan kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak özetle ; firma ile sistem üzerinden direk iletişimine girebilir, kendisi ile ilgilenen personelinin bilgilerini görebilir, personelin hazırlamış olduğu raporları ve analizleri takip edebilir, firmaya ve personeline yönelik resmi belgeleri inceleyebilir, sözleşme metinlerine ve araç plakasına ulaşabilir.  Firma bahsetmiş olduğumuz tüm iş ve işlemleri yapabilmek adına işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanılmakta ve bu kullanımın ardından derhal imha edilmektedir.
 
Bu kapsamda detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan ‘’ KVKK kapsamında Müşterilere Yönelik Aydınlatma Metni ‘’ mizi ziyaret edebilirsiniz.
 
Ayrıca Kişisel verileriniz, web sitemizin daha iyi faaliyet gösterebilmesi ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında yahut tedarikçilerimize daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla  detayları Çerez ve Gizlilik Politikasında açıklanan Çerez Bilgileri temin edilmektedir. Bu kapsamda IP adresi bilgileriniz de tarafımızca işlenmektedir.
 
            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kanuna uygun şekilde aktarılmaktadır.
4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
            Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin 2. ve 3. maddesinde belirtilen amaçlarla ve sebeplerle şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için işlenmek üzere ilgili birimimizce tarafınızdan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.
            Bu aydınlatma metinlerinin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde  5. ve 6. maddeleri kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi FOLKART TOWERS B KULE ADALET MH. MANAS BLV. NO:39/3408 BAYRAKLI/İZMIR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
 
Ayrıca Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:
 


ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ
 
ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
            Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
            1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FOLKART TOWERS B KULE ADALET MH. MANAS BLV. NO:39/3408 BAYRAKLI/İZMIR adresinde mukim 3801137353 vergi numaralı ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
            2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 
            Şirketimizden hizmet satın almaktasınız. Bu sebeple satım akdinizin kurulması ve ifası süresince Mal/Hizmet Üretim Faaliyetleri, Mal/Hizmet Üretiminin Muhasebe ve Sevkiyata Bildirilmesi, Faturalama ve Sevk İrsaliyesi İşlemleri, Ödeme Alma ve Takibi İşlemleri, Diğer Vergi ve Muhasebe İşlemleri, Siparişin Alınması, Satış Sözleşmesi Yapılması, Satış İşleminin Muhasebe ve Sevkiyata Bildirilmesi, Ürün Teslimi, Gerçek veya Tüzel 3. Kişilerce Ürün Teslimi, Dava ve İcra İşlemlerinin Yürütülmesi Süreçlerinde işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:
 
1-Kimlik Verileri (Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik) (Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal/Hizmet Üretim Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi)
 
2-İletişim Verileri (Adres, E-Mail Adresi, Telefon Numarası)(Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal/Hizmet Üretim Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Talep/Şikayetlerin Takibi/Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi)
 
3-Müşteri İşlemi (Talep/Şikayetlerin Takibi/Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal/Hizmet Üretim Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi/Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi)
 
4-Finans (Alınan Mal-Hizmet Bedeli Bilgisi, Bakiye Borç Bilgisi, Senet Lehtarı Bilgisi, Senet Miktarı Bilgisi, Senet Tanzim Tarihi Bilgisi, Senet Tanzim Yeri Bilgisi, Senet Vade Tarihi Bilgisi, Vergi Dairesi Bilgisi) (Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal/Hizmet Üretim Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi)
 
5- Hukuki İşlem Verisi (Dava ve Yasal Takip Bilgisi)(Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla)
 
            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
            Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlendiği hallerde açık rızayla, açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aşağıda aktarımı öngörülen kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde ilgili bulunduğu veri kategorisinin yanında yer alan amaçlarla aktarılmaktadır.
            Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verilerinizden;
1 ve 3 nolu maddelerinde belirtilenler Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar , İlgili Vergi Kurumuna,
2 nolu maddesinde belirtilenler Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar , İlgili Vergi Kurumuna,
4 nolu maddesinde belirtilenler Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar , İlgili Vergi Kurumuna
5 nolu maddesinde belirtilenler Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Aktarılmaktadır.
İşlenen kişisel verileriniz yurtdışında aktarılmamaktadır.
4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
            Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz firmamız ile sipariş için temasa geçtiğiniz andan itibaren mal/hizmet satın alımı işlemleri süresince İdari İşler, Muhasebe, Satış/Pazarlama, birimleri tarafından toplanmakta ve İdari İşler, Muhasebe ve Satış/Pazarlama birimlerimizce bu aydınlatma metninin 3. maddesinde belirtilen ilgili kişilere aktarılmaktadır.  Bu süreçte toplanan ve aktarılan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmakta ve aktarılmaktadır.
            Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizden;
1, 2, 3 ve 4 nolu maddelerinde belirtilenler KVKK madde 5/2-a gereği Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, KVKK madde 5/2-c gereği Sözleşmenin Kurulması ve İfası İle İlgili Olması, KVKK madde 5/2-ç gereği Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması, KVKK madde 5/2-e gereği Hakkın Tesisi, Kullanılması, Korunması İçin Zorunlu Olması, KVKK madde 5/2-f gereği Meşru Menfaat Hukuki Sebepleriyle,
 
5 nolu maddesinde belirtilenler KVKK madde 5/2-e gereği Hakkın Tesisi, Kullanılması, Korunması İçin Zorunlu Olması Hukuki Sebebiyle, işlenmekte ve aktarılmaktadır.
 
            5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi FOLKART TOWERS B KULE ADALET MH. MANAS BLV. NO:39/3408 BAYRAKLI/İZMIR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
YUKARI