BİLGİ

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ KURALLARI VE BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ KURALLARI VE BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından , 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ( ‘’EHK’’) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (‘’ ETK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında; hizmet tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kimlik Verileri ( Ad, Soyad, ); İletişim Verileri ( Adres, E-Mail Adresi, Telefon Numarası, Sosyal Medya Hesapları) verileriniz pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla aşağıda seçenek olarak sunulan SMS, Telefon yahut E-posta kanalları üzerinden 6563 sayılı Kanun m.6 gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.5/1 gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecek ve yalnızca bu amaçlarla sınırlı olmak üzere işlem yapılacaktır.
Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilir , KVKK’nin 11.maddesi kapsamında taleplerinizi  

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’de belirtilen usullere uyarak veya www.pcoyonetimi.com adresinde bulunan ilgili kişi Başvuru Formu’nu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
 
Aşağıdaki tercihim doğrultusunda kampanya, reklam, promosyon,tanıtım amaçlarıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini ve kişisel verilerimin bu amaçlar kapsamında işlenmesini ETK Bilgilendirme Metninde açıklanan kurallar çerçevesinde kabul ediyorum.
     
       SMS                                                Telefon                                            E-posta
 
 
 
 
YUKARI